ม่าย เฒี้ยว เย^ซู เยียม เยีย เญย เฮญี้ยว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:25 น.
There are no translations available.

 

ม่าย เฒี้ยว เย^ซู เยียม เยีย เญย เฮญี้ยว


E

1. ม่าย เฒี้ยว เย^ซู เยียม เยีย เญย เฮญี้ยว,     เฮญี้ยว ฯฒฯ ม่าย แป้ง ออน.

B7                                                 E                           B7

เฮญี้ยว ฯฒฯ ม่าย แป้ง ออน.     เฮญี้ยว ฯฒฯ ม่าย แป้ง ออน.

E

ม่าย เฒี้ยว เย^ซู เยียม เยีย เญย เฮญี้ยว,

B7                E

เฮญี้ยว ฯฒฯ ม่าย แป้ง ออน.   เฮญี้ยว ฯฒฯ ม่าย แป้ง ออน.

2. ม่าย เฒี้ยว เย^ซู เยียม เยีย เญย เปย๊า,       เปย้า ฯฒฯ ม่าย แป้ง นอ.

เปย๊า ฯฒฯ ม่าย แป้ง ออน.     เปย๊า ฯฒฯ ม่าย แป้ง ออน.

ม่าย เฒี้ยว เย^ซู เยียม เยีย เญย เปย้า,

เปย๊า ฯฒฯ ม่าย แป้ง ออน.   เปย๊า ฯฒฯ ม่าย แป้ง ออน.

3. หญุ่น ปุน เย^ซู โหฒว บัว เญย เฒี้ยว,   จิวปาง ฯฒฯ ไฮ่ หฮยาง.

จิวปาง ฯฒฯ ไฮ่ หฮยาง. จิวปาง ฯฒฯ ไฮ่ หฮยาง.

หญุ่น ปุน เย^ซู โหฒว บัว เญย เฒี้ยว,

จิวปาง ฯฒฯ ไฮ่ หฮยาง,   จิวปาง ฯฒฯ ไฮ่ หฮยาง.