จวั่ง เจี้ยน เยียม เกา, ปุน หฑาน ต่อย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:22 น.
There are no translations available.

จวั่ง เจี้ยน เยียม เกา, ปุน หฑาน ต่อย

E                                                                                                        B

จวั่ง เจี้ยน เยียม เกา,   ปุน หฑาน ต่อย.   มี่ง เถา หาย โท้ เฒี้ยว เหธา บัว เยียม.

E                             A                                 E          B             E

ทิน-ฮู่ง อ๋อย เถง บัว เต้า ๆ โหฒว นิ่น กั้น เญย กง.   ฮนอย ๆ ต้อ บัว กัน นิ่น มี่ง.

B

*    เล่ย ฆอย ต่อย, ไม้ หละคุ.   ไม้ ฮิ้ว บัว หาย หฒั่น หธีง ตุ๊ ปวั้ง.

E                           A

ทิน-ฮู่ง อ๋อย เถง บัว เต้าๆ โหฒว นิ่น กั้น เญย กง.

E           B                     E

ปุน หฑาน เล่ย ต่อย,     ล่าน จั๋ง ล่าน.