แอ๋ง ม่าย นอม ต๋อง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 14:53 น.
There are no translations available.

 

แอ๋ง ม่าย นอม ต๋อง

 

D                               G                       A

แอ๋ง ม่าย นอม ต๋อง ป้าม เมี่ยน ไม้ แก้ง มี่ง เถา.

D                                       G                               A

เยียม วั้ว ม่าย แป้ง ออน,   ไม้ ม่าย เหฒะ หน่าน ต้าย ห่อย.

D                     Bm         Em                     A

เมี่ยน หว่าย เมี่ยน มี่ง ไม้ เถา,   ม่าย ต้ม บง เหธา ค้อย แฆะ เจี้ยน.

D                       Bm           Em         A     D

โหม่ว หย่า ถุย ต้าย ท้อง เจี้ยน,   ต้ง เยียม ฮลัง เจี๋ย เญย ต๋อง.

Bm   Em         A             D      Bm   Em         A             D

เย^ซู นิ่น ก้อง, นิ่น ต้ง มี่ง ทิน-ต้อง เจ๊า. เย^ซู, นิ่น ก้อง, นิ่น ต้ง มี่ง ทิน-ต้อง เจ๊า.

D               Bm       Em                       A

บัว ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย แล์ง เจี๋ย น้าย เต๋ย แหง่ง หว่า,

D               Bm     Em                        A

อ๋อย ต้าย ต้อ เยีย มี่ง เหธา นิ่น เหยียด ลิ์ว เยียม.

D                 Bm           Em                       A         D

น้าย หฒะเก้ง เฒียน เหว่ย กีง-โซว เฟี้ย เจี้ยน ฮนั้ง หน่าย ก๊อง.

Bm     Em         A              D        Bm   Em         A             D

เย^ซู นิ่น ก้อง, นิ่น ต้ง มี่ง ทิน-ต้อง เจ๊า. เย^ซู นิ่น ก้อง, นิ่น ต้ง มี่ง ทิน-ต้อง เจ๊า.