แล์ง ฒี่ง เฒี้ยว เย^ซู (ขอบคุณพระเยซู) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 14:52 น.
There are no translations available.

 

แล์ง ฒี่ง เฒี้ยว เย^ซู (ขอบคุณพระเยซู)

 

D                     Em        A7                                  D

แล์ง ฒี่ง เฒี้ยว เย^ซู, ฮู.....       นิ่น ปุน บัว ฮนั้ม เมี่ยน.

D                     Em        A7                                  D

แล์ง ฒี่ง เฒี้ยว เย^ซู, ฮู.....       นิ่น เอน เหธย โฮล ไห่.

D           G                       A7       D                     Bm

เยีย เห่ว เจี้ยน ก๊อง เธง นิ่น เญย เม่ง.         ต้าย เธง นิ่น เญย เม่ง.

G                     A7                                 D

เหฌียว เฒี้ยว เถง หญู่งๆ,         ต้ง เยีย เญย ทิน-ฮู่ง.