บัว ต้าย น้าย ป๋าว ฑูง เธง บัว เญย ทิน-ฮู่ง. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 14:48 น.
There are no translations available.

บัว ต้าย น้าย ป๋าว ฑูง เธง บัว เญย ทิน-ฮู่ง


F              Bb                   F                                           C

บัว ต้าย น้าย ป๋าว ฑูง เธง บัว เญย ทิน-ฮู่ง,   เธง หฒั่ง เตี๋ย, เธง เย^ซู, เธงสีง ลี่ง.

F                                       Bb                    F               C           F

เฒี้ยว เญย เม่ง โฮล เจี๋ย เหยียด ฒู้ง เญย เม่ง. ปุน หฒวัง เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ เย^ซู เญย เม่ง.

F                          Bb                       F                                                  C

บัว หฒั่น ๆ เยียม หม่าน สี่ ตอ-เหฒี่ย ทิน-ฮู่ง, เต้ง เย^ซู เญย บั๋ว ตอ-เหฒี่ย ทิน-ฮู่ง.

F                                   Bb                F                 C                   F

เหว่ย ทิน-ฮู่ง หฒั่น ๆ เหธย เอนปุน บัว, บัว หธีง ต้าย อ๋อย หฒุ ตอ-เหฒี่ย ทิน-ฮู่ง.