เหฑียะ ฑี์ง เฮญี้ยว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 19:56 น.
There are no translations available.

 

เหฑียะ ฑี์ง เฮญี้ยว


1.ปี๋ง เจี๊ยน เยีย เยียม เม่ย ด๊าด-เดี๊ย

หล่ง เม่ย เญย ปั์ว เฮ้น เว่ย เจี๊ยน เยีย โอ่

**ต้ม ววม-หลาง เจี์ย ต้าย เเอ๋ง ป์อง ต้ม หฑยาว

เยีย เหธา เม่ย ไฮ่ ได๋ เก้า ฮลัง ต้ม หฑยาว

เฒี้ยว หฒั่ง เตี๋ย โหฒว ฮู่ง กุ๊น เหฑ่ง หญู่ง-หญู่ง

เหฑียะ ฑี์ง เญย เหญี่ยม เม่ย โหฒว ทิน-ฮู่ง

2.เฒาะ เยีย เญย เฮญี้ยว หฒัน เจี๊ยน กี-ตู่

เหฑียะ ฑี์ง เญย เฮญี้ยว ฮิ้ว ตุ๊ เหฌียว เฒี้ยว เญย ชะ(**)