เยีย โท้ ธ้วด เฉีย(ข้ายกเสียงขึ้น) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2016 เวลา 12:28 น.
There are no translations available.

                 D                             G

เยีย โท้ ธ้วด เฉีย. เธง เฒี้ยว ทินฮู่ง เญย บั๋ว.

ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลงสรรเสริญพระนาม

               A7                               D

เยีย อ๋อย ซูง ปั๋ว เหว่ย เยีย อ๋อย กัน เจี๊ยน เฒี้ยว.

ข้ายกมือขึ้น ด้วยใจต้องการเดินตาม

                   D                                    G

ปุน เยีย เญย เฮญี้ยว ม่าย ฮนั้ม เหฌียว เฒี้ยว ดุ เต้า.

เติมข้าให้เต็ม ด้วยความรักของพระองค์

               A                              D

ปุน เยีย เต๋า เก๋า. เหธา ปุน เยีย ป๋าว ฑูง เธง.

เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง

           D           D7 G                D                                A7     

ป๋าว ก๊อง ฮา.... เล-ลู-ยา. ฮา.... เล-ลู-ยา. เธง เหฌียว เฒี้ยว ทินฮู่ง เญย บั๋ว

ร้องว่าฮาเลลูยา ฮาเลลูยา สรรเสริญยกย่องพระนาม

           D           D7 G                 D                                D     

ป๋าว ก๊อง ฮา.... เล-ลู-ยา. ฮา.... เล-ลู-ยา. เธง เหฌียว เฒี้ยว ทินฮู่ง เญย บั๋ว

ร้องว่าฮาเลลูยา ฮาเลลูยา สรรเสริญยกย่องพระนาม