จ๋าย เจี๋ย เญย ยู่ง ตอน(worthy is the lamb) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2016 เวลา 17:13 น.
There are no translations available.

 

              G                                      C    G                                        C    D    G

ต้อ เหฒีย เหว่ย เหฒียบ หฑั่ง จ๋า    ต้อ เหฒีย เหว่ย จ๊าว เยีย เญย ฒุ์ย,

                                                      D            Em                 D               C

  เถง เยีย ดาม เหฑ่ง ฒุ์ย เหธา ไญ้ ,   เฒี้ยว ต้าย เหว่ย ฮนั้ม,  

                                                       Am7        G           D

หย่า ปุน โฮล ไห่ เญย เอน.

              G                                  C      G                                        C    D    G

ต้อ เ หฒีย เหว่ย เฒี้ยว เญย ฮนั้ม.   ต้อ เหฒีย  เฒี้ยว เญย ป์ว หฒุ ตีง   

                                                           D             Em              D           C

หฑยาว เยีย เป๋น ธีง เหฑ่ง เญย เมี่ยน.    อี้ หฒั่น เยีย ฮิ้ว,

     Am7                      D

เม่ย ปู๋ง ฆอย กวั่ง เยีย เญย ฒุ์ย

                                   G                        D      Am7   G                  C

*จ๋าย เจี๋ย เญย ยู่ง ตอน.  เฒว์ย เจี๊ยน ฮู่ง เญย เหวย

                           D                                  G        C        Am7                     D

อี้ หฒั่น เฒี้ยว  ด่ง เจี๊ยน ฮู่ง เญย นี้ง  เฒี้ยว ฮี่ง เจี๋ย เหธา กุ๊น เจี๊ยน,

  1.           G                         D         Am7   G            C                   D                             

ตุ๊ โป้ว ฝาว ฮลัง เจี๋ย,       เยซู เฒี้ยว เญย ตอน      เฒี้ยว เยียม ทิน ต้อง ต้าย  ตีง

                       G              C    Dsus                   Am7GC                      Am7 G D

เหฒียบ หฑั่ง จ๋า,    จ๋าย เจี๋ย เญย ยู่ง ตอน,  จ๋าย เจี๋ย เญย ยู่ง ตอน.

D                         G

จ๋าย เจี๋ย เญย ยู่ง ตอน.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2016 เวลา 17:49 น.