โท้ เฒี้ยว ก๊อย เยีย เญย เฮญี้ยว(เปลี่ยนจิตใจของข้า) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันอังคารที่ 06 ธันวาคม 2016 เวลา 23:29 น.
There are no translations available.

     C                Em                Dm7         G                    Cmaj7

1. โท้ เฒี้ยว ก๊อย เยีย เญย เฮญี้ยว เอย เฒี้ยว เญย หฒะ เอ๋ย

C               Em           Dm7             F/G        C

โท้ เฒี้ยว ก๊อย เญย เฮญี้ยว ปุน เยีย ฒวั้ง  เยซู

ฑูง หฑั่ม

         E            Am      Dm7  G        Cmaj7 Esus4

เฒี้ยว โหฒว นั้น เนีย หฒั่ง เยีย เซ เป๋น เนีย

        E            Am            D                                 F/G

นั้น เยีย เหธา ทิ้ว เยีย แหม่ง เยีย ฮนั้ง น้าย เต๋า เก๋า

      C                Em                Dm7         G                    Cmaj7

2. โท้ เฒี้ยว ก๊อย เยีย เญย เฮญี้ยว เอย เฒี้ยว เญย หฒะ เอ๋ย

C               Em                Dm7         F/G                     C

โท้ เฒี้ยว ก๊อย เยีย เญย เฮญี้ยว เอย เฒี้ยว เญย หฒะ เอ๋ย