ม่าย เอ๋ย เล์ย ไห่ เจี๋ย ฒิ้บ(คริสมาสที่มีความหมาย) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันอังคารที่ 06 ธันวาคม 2016 เวลา 23:20 น.
There are no translations available.

                    G                        D                      Am                             

หมั่ง หฑวน มี่ง เถา ฒี่ง ด่าง ต้ง เยีย หธ่อ ไม้ แก้ง เปียะ

                     C

เฮญี้ยว วั้ว หฒั่น

               G                        D                 Em                           

ไม้ อ๋อย ฮิ้ว เฒี้ยว เญย เจี๋ย ฒิ้บ เซ หาย หญู่ง

  C                              G        Am                             G

ซาน ตา คอด เหธา ฒี่ง เหญ่ย เมี่ยน ล่าน เหฌ่ ปุน ล่าน

      C                      Am                             D

เก้ง ไม้ ไฮ่ เถง เยีย ไฮ่ เปียะ เฮญี้ยว เญย โอ่

                  G                          D                    Am                         C

ฮนอย เหญียะ เจี๋ย เจี๊ยน มี่ง เก้ง ค่อ ฟิ ไห่ อี้ ฮนอย เยีย หธีง เปียะ เฮญี้ยว

                     G                             D                 Em                           

เยีย เปียะ เฮญี้ยว เถา เฒี้ยว เญย เจี๋ย ฒิ้บ เซ หาย หญู่ง

C                          G           Am                         G

ขูง เหฌียว เฒี้ยว เยซู ดุ เต้า หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย เญย โอ่

      C                          Am                    D

อี้ ฮนอย เยีย หย่า อ๋อย ปุน เม่ย ฮิ้ว ตุ๊ ก๊อง

 Chorus 

                          G              Em                        C

เหว่ย หฒุ ม่าย เฒี้ยว เยซู หธีง ม่าย น้าย นอม ฒิ้บ

          D                            G                      Em           C

เฒี้ยว ค่อ เลี่ยน อ๋อย ปุน เฒี่ยง แหม่ง เม่ย หธีง ธ้วด เสย

        Am                   Bm                       Am                 Bm

เม่ย อ๋อย คอย เฮญี้ยว ฒิ้บ เฒี้ยว ต้ง ฮนั้ม ไห่ เม่ย วั้ว เต้า เฒี้ยว เญย ไฟ

   Am                               D                  G  

เม่ย ไฮ่ ปวั้ง ต้ง ม่าย เอ๋ย เล์ย ไห่ เจี๋ย ฒิ้บ


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2016 เวลา 11:47 น.