โฮ ซา นา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันอังคารที่ 06 ธันวาคม 2016 เวลา 22:52 น.
There are no translations available.

Intro:
Am  C  Dm  C

 C

เยีย ปวัด เยซู เญย ฌัง-หล่าง

Am

เก้ เจี๊ยน บ๋วน เหธา โตว์ เหฌี่ย ต้าย

              Dm                          G

ลู่ง เดี๊ย ต์ง เหฑ่ง, ลู่ง เดี๊ย ต์ง เหฑ่ง

C

ปวัด นิ่น ฮนั้ม หย่า ค้อ-เลี่ยน บัว

Am

หฑาว เหฑ่ง บัว เหยียด ฒู้ง เญย ฒุ์ย

                    Dm                     G

เหยียด ฒู้ง ป๋าว เธง  เหยียด ฒู้ง ป๋าว เธง                                                                            

       C       F       G    Am           F                          Am(G)      G(C)

* โฮ ซา นา โฮ ซา นา, เยียม ฮลัง เจี๋ย เญย ต๋อง โฮ ซา นา (x2)

C

เยีย ปวัด เมี่ยน หลุน เมียน เจี์ย ซิน

Am

ต้าย กั๊บ ชะ เหว่ย หฑิบ โหฒว กง

                Dm                          G

บัว แล์ง เตี๊ย โค้ว, บัว แล์ง เตี๊ย โค้ว

C

เยีย ปวัด จิว-ปาง ฟี้ง เจี์ย ต้าย

Am

เหว่ย บัว จอม เฮญี้ยว เญย เต๋า เก๋า

                              Dm                                 G

เหยียด ฒู้ง เก่วย เหฌี่ย เหยียด ฒู้ง เก่วย เหฌี่ย

       C       F       G    Am           F                          Am(G)      G(C)

* โฮ ซา นา โฮ ซา นา, เยียม ฮลัง เจี๋ย เญย ต๋อง โฮ ซา นา (x2)

F                                                  G

โท้ เม่ย หฒ่อ เยีย เฮญี้ยว ธีง-เหฑ่ง

C                                                Am

คอย เฮญี้ยว เญย มฒีง ปวัด สีง ลี่ง โหฒว เญย สี่

F                                            G                              Am

โท้ เม่ย หฌาว เยีย ไฮ่ ฮนั้ม เมี่ยน ฮนั้ง เม่ย ฮนั้ม เยีย

F                                                         G

ก๊อย เยีย เฮญี้ยว ต้ง ปุน เม่ย เฮญี้ยว มุน

C                                                Am

เฒาะ เยีย เญย หญู่ง-หญู่ง จิว ปุน เม่ย เญย กั๊วะ

F                                            G                              Am

เหว่ย หฒุ เยีย ตุ๊ เหฌียว เปียะ เถา เหยียด ลิ์ว เญย ต๋อง

   C       F       G    Am      F                          Am(G)      G(C)

* โฮ ซา นา โฮ ซา นา, เยียม ฮลัง เจี๋ย เญย ต๋อง โฮ ซา นา (x4)

            F                           G       C

เยียม ฮลัง เจี๋ย เญย ต๋อง โฮ ซา นา (x3)