เยีย เญย เฮญี้ยว อ๋อย เธง เม่ย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:02 น.
There are no translations available.

                                      F                     C           G         Am            

ฑูง หฑั่ม      เยีย เญย เฮญี้ยว อ๋อย เธง เม่ย         เยีย เญย เฒี้ยว          

F                  C               G

ปัวะ หฒั่ง เม่ย ธีง เหฑ่ง บั๋ว

                          F                 Am                           F      G     Am         

                 หล่ง สีง เฉีย ฒัวง ฒี่ง เม่ย                         เถา เหยียด ลิ์ว  

        F                   G              C        

ปัวะ หฒั่ง เม่ย ธีง เหฑ่ง บั๋ว

Verse 1:

                  F              C                    G               Am

บะฮนอย ธ้วด ต้าย เฒี้ยว แอ๋ง ปุน เยีย ม่าย เฉีย                    

 F                    C            G        Am

เถา เฒี่ยง โห่ แอ่ง ป่าว ฑูง เธง เฒี้ยว

    F                          C                   G                           Am

            ม่าย กุ๊น หาย หญู่ง เจี๋ย ต้าย ม่าย กุ๊น หาย หญู่ง เยียม วั้ว ด่าง      

          F                     C                            G               C

         ปุน เยีย จอม เฮญี้ยว ป่าว เจี๊ยน เธง เฒี้ยว เญย ฑูง(ฑูง หฑั่ม)  

Verse 2:

                 F             C                      G               Am

เฒี้ยว เญย ฮนั้ม เก้ง จั๊ง  เฒี้ยว หย่า เก้ง เฮญี้ยว ด๊าว

F                     C                  G           Am

 เม่ย เญย บั๋ว ฮลัง เจี๋ย เหว่ย เม่ย เก้ง หลง

F                                  C                       G           Am

เหว่ย เม่ย โหฒว เญย หญู่ง หญู่ง เยีย หฒั่น หฒั่น เธง เม่ย     

F                            C                             G          C

เหฒียบ ธิน หญู่ง ปุน เยีย เญย เฮญี้ยว อ๋อย เธง เม่ย (ฑูง หฑั่ม)  

Verse 3

               F           C                  G           Am

แอ๋ง เถา วั้ว ฮนอย เยีย เญย ชะ เฮย เจี๊ยน เหฌี่ย                       

  F                  C            G           Am

ลิ์ว เถา เฒี่ยง โห่ เยีย ตุ๊ มี่ง ปวั้ง เฒี้ยว

F                C                                G              Am

เยีย เญย เฮญี้ยว หธอ ป๋าว เจี๊ยน เธง เม่ย เญย ฑูง          

F                               C                              G              C

เหฒียบ ธิน เหฮญียง ลิ์ว แอ๋ง เถา หม่าน โกว่ หม่าน ต่อย(ฑูง หฑั่ม)  

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:52 น.