เยีย บัว ม่าย เต้า เธียน ฮนั้ม เญย เฒี้ยว (มีสหายเลิศคือพระเยซู) What a friend we have in Jesus PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 15:00 น.
There are no translations available.

 

เยีย บัว ม่าย เต้า เธียน ฮนั้ม เญย เฒี้ยว

Chord: F Bb C

F                            Bb                           F                              C

1. เยีย บัว ม่าย เต้า เธียน ฮนั้ม เญย เฒี้ยว, โหฒว คู้ ก๋อ-โย์ว เบ่น หม่าน สี่.

F                              Bb                       F         C                   F

ดาม ลู่ง เดี๊ย หม่าน เมี่ยน เญย เฑ่า โค้ว, เสี่ยว หม่าน เมี่ยน เญย เหยียด ฒู้ง ฒุ์ย.

C                            F                     Bb        F                   C

ม่าย เต๋ย เฒี่ยง โห่ เยีย บัว โยว-เฑ่า, หย่า ไม้ ม่าย เหยียด เต๋ย แป้ง ออน,

F                          Bb                 F        C                   F

เหว่ย หฒุ ไม้ เหธา เย^ซู เต๋า เก๋า, เฒาะ สี่ เฮยี้ยด เจี๊ยน เฒี้ยว เย^ซู.

2. ซา^ตาน ต้าย กีง-เปาะ เญย เฒี่ยง โห่, ปุน เม่ย เฑ่า ไห่, เฒียน ม่าย สี่.

ไม้ กั้ม เหฑีย นิ่น, ก๊าน มี่ง เต๋า เก๋า, โจ้ว เย^ซู เบ่น เม่ย เญย สี่.

เฒี้ยว เย^ซู ฮิ้ว เม่ย ไม้ ม่าย ชะ, นิ่น อ๋อย ปุน เม่ย เขา นิ่น ฮนั้ง.

เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู เหฒียบ ฒัวะ, กง-ต๊ะ, นิ่น ไม้ เล่ย ฆอย เม่ย เหยียด ตั้ง.

3. ไม้ ม่าย หฮนาง หญั่น, หย่า ไม้ ม่าย ญ่าน, ฒู้ง ไม้ กั้ม เหฑีย หย่า ไม้ เฑ่า.

เฒี้ยว เย^ซู ไฮ่ โก๋ว หลง หม่าน เมี่ยน, เม่ย ก๊าน มี่ง เหธา นิ่น เต๋า เก๋า.

นิ่น เหฒียบ ฒัวะ เญย วั้ว เต้า เหฌียว เฒี้ยว. นิ่น ก๊อง แล์ง โก๋ว เม่ย เหยียด เสย.

เม่ย กุ๊น เต๋า เก๋า, นิ่น อ๋อย ออน เฮญี้ยว. หญั่น ฮบ, ลุย-โหว เหธย ปุน เม่ย.
เยีย บัว ม่าย เต้า เธียน ฮนั้ม เญย เฒี้ยว (มีสหายเลิศคือพระเยซู) What a friend we have in Jesus

E                     A     E                         B

เยีย บัว ม่าย เต้า เธียน ฮนั้ม เญย เฒี้ยว, โหฒว คู้ ก๋อ-โย์ว เบ่น หม่าน สี่

1. มีสหายเลิศคือพระเยซู ผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรา

What a friend we have in Jesus, All our sins and grief's to bear!

ดาม ลู่ง เดี๊ย หม่าน เมี่ยน เญย เฑ่า โค้ว, เสี่ยว หม่าน เมี่ยน เญย เหยียด ฒู้ง ฒุ์ย

E                     A         E         B         E

มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า จงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้า

What a privilege to carry Everything to God in prayer!

B                     E       A                       B

ม่าย เต๋ย เฒี่ยง โห่ เยีย บัว โยว-เฑ่า, หย่า ไม้ ม่าย เหยียด เต๋ย แป้ง ออน

เหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อย ใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุ

Oh, what peace we often forfeit, Oh, what needless pain we bear,

E                           A       E       B               E

เหว่ย หฒุ ไม้ เหธา เย^ซู เต๋า เก๋า, เฒาะ สี่ เฮยี้ยด เจี๊ยน เฒี้ยว เย^ซู

เพราะการไหว้วอนเราได้ท้อถอย ไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดช

All because we do not carry Everything to God in prayer!

E                             A         E                             B

ซา^ตาน ต้าย กีง-เปาะ เญย เฒี่ยง โห่, ปุน เม่ย เฑ่า ไห่, เฒียน ม่าย สี่

2. เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือ   เคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่า

Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere?

E                      A         E     B             E

ไม้ กั้ม เหฑีย นิ่น, ก๊าน มี่ง เต๋า เก๋า, โจ้ว เย^ซู เบ่น เม่ย เญย สี่

ไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยว แต่เร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า

We should never be discouraged Take it to the Lord in prayer;

B                 E       A                           B

เฒี้ยว เย^ซู ฮิ้ว เม่ย ไม้ ม่าย ชะ, นิ่น อ๋อย ปุน เม่ย เขา นิ่น ฮนั้ง

เราจะหาสหายที่วางใจ แก้ความทุกข์ลำบากเราได้

Who will all our sorrows share?

E                           A         E     B             E

เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู เหฒียบ ฒัวะ, กง-ต๊ะ, นิ่น ไม้ เล่ย ฆอย เม่ย เหยียด ตั้ง

เพราะพระเยซูทราบความทุกข์นั้น จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์

Jesus knows our every weakness Take it to the Lord in prayer;

E                                 A         E                         B

ไม้ ม่าย หฮนาง หญั่น, หย่า ไม้ ม่าย ญ่าน, ฒู้ง ไม้ กั้ม เหฑีย หย่า ไม้ เฑ่า

3. เมื่อเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกภาระหนัก เหลือกำลังและเราหมดแรง

Are we weak and heavy laden, Cumbered with a load of care?

E                          A       E     B                 E

เฒี้ยว เย^ซู ไฮ่ โก๋ว หลง หม่าน เมี่ยน, เม่ย ก๊าน มี่ง เหธา นิ่น เต๋า เก๋า

ผู้ประเสริฐทรงช่วยศิษย์ที่รัก ให้เราอ้อนวอนต่อพระองค์

Precious savior, still our refuge Take it to the Lord in prayer;

B                           E       A                     B

นิ่น เหฒียบ ฒัวะ เญย วั้ว เต้า เหฌียว เฒี้ยว. นิ่น ก๊อง แล์ง โก๋ว เม่ย เหยียด เสย

ถ้าสหายดูหมิ่นเกลียดชังท่าน จงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า

Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer;

E                           A         E     B                 E

เม่ย กุ๊น เต๋า เก๋า, นิ่น อ๋อย ออน เฮญี้ยว. หญั่น ฮบ, ลุย-โหว เหธย ปุน เม่ย

แล้วทรงยื่นพระหัตถ์รับท่านไว้ ท่านจึงได้รับความบรรเทา

In his arms He'll take and shield thee; Thou wilt find a solace there

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 15:02 น.