เธง เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง หม่าน ฟุ เญย กอน (สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 14:39 น.
There are no translations available.

เธง เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง หม่าน ฟุ เญย กอน (สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร)

G                 Em         D       G

เธง เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง หม่าน ฟุ เญย กอน,

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร 
Praise God, from whom all blessing flow.

D             C         D7

ลู่ง เดี๊ย หม่าน เมี่ยน เธง นิ่น เญย เอน
สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร 
Praise Him, all creatures here below.

D           C           D         G     Em

ลู่ง หฒั่ง ฟิน-เมี่ยน เธง นิ่น เญย เม่ง
สรรเสริญองค์พระบิดา พระบุตร
Praise Him above, ye heav’nly host

D                    Am D7       G   C   G

ล่ม ฑ่อย เธง เตีย,   ตอน เธง สีง ลี่ง.   อา^เมน.
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน
Praise Father, Son and Holy Ghost Amen