เฒี้ยว เก้ง หลง ไห่ (พระเจ้าแสนดี) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 14:30 น.
There are no translations available.

 

เฒี้ยว เก้ง หลง ไห่ (พระเจ้าแสนดี)


C                  G                                                      C

1. เฒี้ยว เก้ง หลง ไห่, (อา^เล^ลู^ยา,)       เฒี้ยว เก้ง หลง ไห่, (อา^เล^ลู^ยา)

C                  F                  C G C

เฒี้ยว เก้ง หลง ไห่,   เก้ง เหธย ฟุ ปุน เยีย.

C               G                                                      C

2. เยีย ฮนั้มไห่ เฒี้ยว,   (อา^เล^ลู^ยา,)     เยีย ฮนั้ม ไห่ เฒี้ยว,   (อา^เล^ลู^ยา,)

C                 F                        C     G C

เยีย ฮนั้มไห่ เฒี้ยว,   เยีย ฮนั้ม เฒี้ยว เย-ซู.

C                   G                                                     C

3. ตอ-เหฒี่ย ทิน-ฮู่ง, (อา^เล^ลู^ยา,)     ตอ-เหฒี่ย ทิน-ฮู่ง, (อา^เล^ลู^ยา,)

C                   F                     C G   C

ตอ-เหฒี่ย ทิน-ฮู่ง,  เก้ง เหธย ฟุ ปุน เยีย.

 

 

เฒี้ยว เก้ง หลง ไห่ (พระเจ้าแสนดี)

C                  G                                                      C

1. เฒี้ยว เก้ง หลง ไห่, (อา^เล^ลู^ยา,)       เฒี้ยว เก้ง หลง ไห่, (อา^เล^ลู^ยา)

พระเจ้าแสนดี   พระเจ้าแสนดี

C                  F                  C G C

เฒี้ยว เก้ง หลง ไห่,   เก้ง เหธย ฟุ ปุน เยีย.

พระเจ้าแสนดี   พระทรงดีต่อข้า

C               G                                                      C

2. เยีย ฮนั้มไห่ เฒี้ยว,   (อา^เล^ลู^ยา,)     เยีย ฮนั้ม ไห่ เฒี้ยว,   (อา^เล^ลู^ยา,)

พระเจ้าประเสริฐ   พระเจ้าประเสริฐ

C                 F                        C     G C

เยีย ฮนั้มไห่ เฒี้ยว,   เยีย ฮนั้ม เฒี้ยว เย-ซู.

พระเจ้าประเสริฐ   พระทรงดีต่อข้า

C                   G                                                     C

3. ตอ-เหฒี่ย ทิน-ฮู่ง, (อา^เล^ลู^ยา,)     ตอ-เหฒี่ย ทิน-ฮู่ง, (อา^เล^ลู^ยา,)

C                   F                     C G   C

ตอ-เหฒี่ย ทิน-ฮู่ง,  เก้ง เหธย ฟุ ปุน เยีย.