ฮี่ง เจี๋ย น้าย ป้าม เกน (ชัยชนะโลกนี้) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 14:22 น.
There are no translations available.

ฮี่ง เจี๋ย น้าย ป้าม เกน (ชัยชนะโลกนี้)

C               F                      C                   G

ฮี่ง เจี๋ย น้าย ป้าม เกน,     ฮี่ง เจี๋ย น้าย ป้าม เกน, เหว่ย เฒี้ยว เย^ซู เญย ฑย้าม,   ฮี่ง เจี๋ย น้าย ป้าม เกน

ชัยชนะโลกนี้ ชัยชนะโลกนี้ โดยโลหิตพระเยซู ชัยชนะโลกนี้

Overcame this world By the blood of Jesus overcame this world

C                                           F           C   G       C

ปู๋ง เฮญี้ยว เฒี้ยว เย^ซู ฯฒฯ ปวัด เย^ซู เญย ฌัง กุ๊น เสียน เขา เฒี้ยว เย^ซู ฮี่ง เจี๋ย น้าย ป้าม เกน

วางใจในพระเจ้า เราเห็นสง่าราศี เราเชื่อในพระเยซู ผู้ชนะโลกนี้

Trust in Lord we see his glory  We believe in Jesus, Who overcame this world