หฒอย โฮล เญย เอน, หฒะเก้ง คู้ เฝียน (พระคุณพระเจ้า) Amazing grace PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 14:13 น.
There are no translations available.

หฒอย โฮล เญย เอน, หฒะเก้ง คู้ เฝียน (พระคุณพระเจ้า) Amazing grace

F                        Bb      F        Dm   G7      C

หฒอย โฮล เญย เอน, หฒะเก้ง คู้ เฝียน, เย^ซู ต้าย ล์อ เหฌียว เยีย.

1. พระคุณพระเจ้า  นั้นแสนชื่นใจ  ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน

Amazing grace  how sweet the sound That saved a wretch like me!

F                  Bb       F       Dm    Gm C   F

เยีย มฒีง แม่ง เมี่ยน, นิ่น เถง ปวัด ฌัง, ต่อง เจ๊า, นิ่น ต้าย ล์อ เยีย.

ครั้งนั้นฉันหลง  พระองค์ตามหา  ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว

I once was lost but now am found, Was blind but now I see.

 

F                         Bb          F        Dm     G7     C

ทิน-ฮู่ง เญย เอน หฌาว เยีย ท่าย นิ่น, อ๋อย ปุน เยีย เสียน เขา นิ่น.

2. บ่วงมารวางไว้  ทุกข์ภัยหลายอย่าง  ตามทางฉันพ้นมาแล้ว

Through many dangers, toils, and snares, I have already come;

F                    Bb         F         Dm    Gm C   F

ต้ง นิ่น เหธย เอน เถง ไม้ กั้ม เหฑีย, ปุน นิ่น เญย แป้ง ออน เปียะ.

แต่เพราะพระคุณ  ฉันจึงคลาดแคล้ว  พระองค์นำฉันกลับบ้าน

'Tis grace hath brought me safe thus far, And grace will lead me home.

 

F                     Bb    F         Dm       G7      C

ยั่ง เจี๋ย เญย เจ๊า หฒะเก้ง ฮยวัง-เฮยี้ยน, นิ่น หย่า ต้อ เยีย เถา น้าย

3. พระคุณสอนให้  ใจฉันยำเกรง  เร่งให้ความกลัวต้องหนี

'Twas grace that taught my heart to fear, And grace my fears relieved;

F                  Bb        F      Dm Gm C F

เหว่ย เฒี้ยว เญย เอน ต้อ เยีย ซิ้ม ฆอย, นิ่น อย่า อ๋อย เคน เถา เปย๊า.

พระคุณอันเลิศ  ประเสริฐยิ่งใหญ่  ไม่มีหมู่มารได้ชัย

How precious did that grace appear The hour I first believed.

 

F                        Bb F         Dm  G7          C

เยียม วั้ว ทิน-ต้อง ตุ๊ เหฒีย ธิน หฮญัง, เก้า ฌัง-หล่าง เจี๋ย บะฮนอย.

4. พระเจ้าประทาน  แต่สิ่งที่ดี  พระธรรมให้มีความหวัง

The Lord has promises well to me, His word my hope secures;

F                    Bb     F      Dm Gm C F

เยีย แอ๋ง ม่าย เฒี่ยง โห่ เธง หฒั่ง เตี๋ย, หธ่อ ฮนั้ง เยียม เจี๋ย กอน นอ

พระองค์คุ้มครอง  ป้องกันทุกที  เมื่อมีสิ่งชั่วบีฑา

He will my shield and portion be As long as life endures.

 

F                     Bb     F        Dm       G7     C

5. เมื่อเราได้ไป  อยู่เมืองสวรรค์  ช้านานนับหลายพ้นปี

When we've been there ten thousand years, Bright shining as the sun,

F              Bb        F         Dm    Gm C F

ยังมีเวลา  ร้องเพลงสรรเสริญ  เท่ากันกับเมื่อเริ่มต้น

We've no less days to sing God's praise Than when we'd first begun.