ปี๋ง เจี๊ยน เยีย (ซ่อนข้าไว้) Still PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 14:03 น.
There are no translations available.

ปี๋ง เจี๊ยน เยีย (ซ่อนข้าไว้) Still


Intro : F2   Am2   C/G   G
 
  
C  G/B Am      F D/F#  G        C   C/E  maj7    Dm7               G 
ปี๋ง เจี๊ยน เยีย เยียม เม่ย เญย ด๊าด-เดี๊ย หล่ง เม่ย เญย ปัว เฮ้น เว่ย เจี๊ยน เยีย โอ่

ซ่อนข้าไว้ ภายใต้ปีกพระองค์     ปกคลุมข้า       ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่
Hide me now,   Under Your wings   Cover me, With in Your mighty hand


   C/E           F      G        C  C/E          F      G       Am 

ต้ม ววม-หล่าง เจี์ย ต้าย แอ๋ง ป์อง ต้ม หฑยาว เยีย เหธา เม่ย ไฮ่ ได๋ เก้า ฮลัง ต้ม หฑยาว
* เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์
When the oceans rise and thunders roar I will soar with You, a bove the storm

 

C/E             F/A     G/B   Csus4 C   C/E        F         G            Fmaj9 

เฒี้ยว หฒั่ง เตี๋ย โหฒว ฮู่ง กุ๊น เหฑ่ง หญู่ง-หญู่ง เหฑียะ ฑีง เญย เหญี่ยม เม่ย โหฒว ทิน-ฮู่ง
เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใด        ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า
Father, You  are King over the flood   I will be  still and know  You are  God


       C  G/B  Am  F  D/F# G        C C/E   F     Dm7              G 

เฒาะ เยีย เญย เฮญี้ยว หฒัง เจี๊ยน กี-ตู่ เหฑีย ฑีง เญย เฮญี้ยว ฮิ้ว ตุ๊ เหฌียว เฒี้ยว เญย ชะ
วิญญาณพักสงบ ในพระเยซู     โดยฤทธิ์อำนาจ ข้ายอมและไว้วางใจ
Find  rest  my soul In Christ  a lone Know  His  power In quietness and  trust