ตอ-เหฒี่ย ตอ-เหฒี่ย เย^ซู (ขอบคุณ ขอบคุณพระเจ้า) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 12:37 น.
There are no translations available.

ตอ-เหฒี่ย ตอ-เหฒี่ย เย^ซู (ขอบคุณ ขอบคุณพระเจ้า)

D                                              G                       D

ตอ-เหฒี่ย ตอ-เหฒี่ย เย^ซู,     ตอ-เหฒี่ย ตอ-เหฒี่ย เย^ซู.

ขอบคุณ  ขอบคุณ  พระเจ้า 

D                                                        A

ตอ-เหฒี่ย ตอ-เหฒี่ย เย^ซู,     เยียม เยีย เฮญี้ยว.

ขอบคุณ  ขอบคุณ  พระเจ้าในใจฉัน

D                                     G                       D

ตอ-เหฒี่ย ตอ-เหฒี่ย เย^ซู,       ตอ-เหฒี่ย ตอ-เหฒี่ย เย^ซู.

ขอบคุณ  ขอบคุณ  พระเจ้า 

A             D

ตอ-เหฒี่ย ตอ-เหฒี่ย เย^ซู,     เยียม เยีย เฮญี้ยว.

ขอบคุณ  ขอบคุณ  พระเจ้าในใจฉัน