แอ๋ง ม่าย เหฒีย หญู่ง, ต้ง เยีย ไม้ ฮิ้ว (พระเจ้าเที่ยงแท้) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 12:27 น.
There are no translations available.

แอ๋ง ม่าย เหฒีย หญู่ง, ต้ง เยีย ไม้ ฮิ้ว (พระเจ้าเที่ยงแท้)

G                                              C

1. แอ๋ง ม่าย เหฒีย หญู่ง,        ต้ง เยีย ไม้ ฮิ้ว,

มีของบางสิ่งที่ฉันไม่รู้

D                  G

ม่าย เหฒีย นอม ต๋อง เยีย มี่ง ไม้ ตุ๊.

มีที่บางแห่งฉันไปไม่ได้

C

เยียม เฮญี้ยว เยีย ฮิ้ว ขูง ม่าย ดุ เต้า,

แต่ฉันแน่ใจในท่านผู้หนึ่ง

G              D                         G

ขูง ม่าย ดุ เต้า ทิน-ฮู่ง ไฮ่ โก๋ว หลง เยีย เญย แหม่ง.

พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน

C                         G

ขูง ทิน ฮู่ง ฮนั้ง เยียม เยีย เญย เฮญี้ยว.

พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน

D

เย-ซู ดุ เต้า ไฮ่ เหฌียว เยีย เล่ย ดุ๊ด ไต่ เญย เจ๊า.

พระเจ้าเที่ยงแท้ เพราะพระไถ่ฉัน ให้พ้นความตาย

G                         C

ทิน ฮู่ง ฮนั้ม เยีย, เก้ง อะเฮน้ย ไห่.

ความรักพระองค์ นั้นแสนชื่นใจ

G                           D                       G

ขูง ทิน ฮู่ง ฮนั้ง เยียม เยีย เญย เฮญี้ยว เถง เยีย ตุ๊ เหฌียว.

พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน

2. วั้ว เต๋ย มั่ว-ต่อย ต้ง หธ่อ ไม้ เสียน,

ญาติอาจสงสัย มิตรอาจเหยียดหยาม

ไม้ อ๋อย เหญี่ยม เยีย, กวั่ง เจี๊ยน เยีย มี่ง.

พี่น้องทั้งหมด อาจละฉันไว้

มป่า เยีย ตุ๊ เหธา เฒี้ยว ต้ง เยียม.

แต่ชีวิตฉันอยู่ในพระเจ้า

ทิน-ฮู่ง หฒะเก้ง, หฒะเก้ง ไฮ่ โก๋ว หลง เยีย เญย แหม่ง.

พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน

3.   เยียม เมี่ยน บุด๋ง เยีย ไฮ่ โหฒว ต่อง.

ท่านอาจผิดหวัง ในคนบางคน

หย่า หฒุ เมี่ยน ต้าน,  ล่าน เยีย เญย เจ๊า.

ท่านอาจชอกช้ำ ในความล้มเหลว

เฒี้ยว หย่า เถง เยีย,  ม่าย ลั่ม เขา ต๋อง,

  แต่พระช่วยฉัน ในความผิดหวัง

เยีย เฑ่า เญย เจ๊า นิ่น ทิ้ว หฑวน ต้าย เป๋น เฒียน เฌียน-โย่ว.

บันดาลความเศร้า ให้กลายเป็นความชื่นชมยินดี