เยีย เปียะ เฒี้ยว เญย เปย๊า ต้าย (เราจะเข้ามาสรรเสริญ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 11:46 น.
There are no translations available.

เยีย เปียะ เฒี้ยว เญย เปย๊า ต้าย (เราจะเข้ามาสรรเสริญ)


D                   G                           A                       Bm

เยีย เปียะ เฒี้ยว เญย เปย๊า ต้าย,       อ๋อย ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว เญย เอน.

    เราจะเข้ามาสรรเสริญ   ด้วยใจโมทนาพระคุณ

D                      G                 A7

เยีย เปียะ ต้าย หล่ง เฮญี้ยว เธง เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง.

เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง

D                             G                       D   F#m       Bm

เยีย อ๋อย ก๊อง น้าย นอม ฮนอย เซ      เฒี้ยว เหธย ต้าย เหว่ย ปุน บัว.

เราจะร้องวันนี้เป็นวัน ที่พระเจ้าทรงสร้าง 

Em                       A7                           D

เยีย เก้ง อะเฮน้ย เหว่ย เฒี้ยว ปุน เยีย เฌียน-โย่ว.

ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์

D                           G         D                         Bm

* เฒี้ยว ปุน เยีย เฌียน-โย่ว.     เฒี้ยว ปุน เยีย เฌียน-โย่ว.

   จงชื่นชมยินดี   จงชื่นชมยินดี

Em                     A                           D

เยีย เก้ง อะเฮน้ย เหว่ย เฒี้ยว ปุน เยีย เฌียน-โย่ว.   (ป๋าว อี หฑุ่น)

ให้เราเปรมปรีดิ์   และยินดีในพระองค์