เยีย ไม้ ฮิ้ว เหว่ย หาย ติ่ว ทิน-ฮู่ง (แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2012 เวลา 13:00 น.
There are no translations available.

เยีย ไม้ ฮิ้ว เหว่ย หาย ติ่ว ทิน-ฮู่ง (แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ)


1. เยีย ไม้ ฮิ้ว เหว่ย หาย ติ่ว ทิน-ฮู่ง, ปิ๋ว เม่ง เฒี้ยว กั้น

เญย เอน.

เยีย ฮนั้ม ไม้ เม่ง แปะ เยีย ด่ง น้าย ไม้ ผุย เฒี้ยว หธ่อ

ฒิบ เยีย.

 

                     * เยีย เก้ง ฮิ้ว ตุ๊ เยีย เสียน เญย ทิน-ฮู่ง,

                           เยีย หย่า เสียน ตุ๊ ว้วน ทิน-ฮู่ง เญย ต้ม ชะ,

                           เหฌียว เฒี้ยว กั้น หฒิว โก๋ว เปว เจี๊ยน เยีย,

                           เถา ฆะฮ้า ลาย วั้ว นอม ฮนอย.

 

2. เยีย ไม้ ฮิ้ว เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง กั้น ฮนั้ง หาย ปุน เยีย ม่าย เสียน ฟิม.

   เหว่ย หาย ติ่ว เยีย เสียน เฒี้ยว เญย หว่า หธีง ฒิบ เฌียน-โย่ว ธั้ม ไห่.

 

         3. เยีย ไม้ ฮิ้ว สีง ลี่ง ฮนั้ง หาย นอ ปุน เยีย ฮิ้ว ตุ๊ ฒุ์ย-หนิบ.

            ไฟ เยีย หมวัง เฒี้ยว เย^ซู เญย หว่า หธีง ต้าย ปู๋ง เฮญี้ยว

   เหฌียว เฒี้ยว.

 

4. เยีย ไม้ ฮิ์ว หาย หฒั่น เฒี้ยว แอ๋ง ต้าย, ลู่ง ฮนอย ไฟ ลู่ง ม์วน หฒั่น.

   ไฟ ฒั้ว เถา เจี๋ย เสย เญย เฒี่ยง โห่ หธีง ปวั้ง เฒี้ยว เยียม ทิน-ต้อง.