เธง เฒียว ทิน-ฮู่ง (จิตวิญญาณข้ากระหาย) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2012 เวลา 12:58 น.
There are no translations available.

เธง เฒียว ทิน-ฮู่ง  (จิตวิญญาณข้ากระหาย)


C          Em                  Am

เยีย เญย เฮญี้ยว เหธา ลี่ง ว่วน อ๋อย ล์อ เฒี้ยว  

             F          G         C G7

ฮนั่ง ไฌ่ ตอน จาง ฆ๊าด ล์อ อวม

C            Em                  Am                                          F                

เฒี้ยว ฮนั้ม เยีย ยู๋ง เจี๊ยน เยีย   เยีย เญย เฮญี้ยว เก้ง เฒียน อ๋อย

     G           C        

เธง เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง

     Am                             F             C             F

     ทิน-ฮู่ง เป๋น ท้อง ป้าย ต้ง แหง่ง เจี๋ย เฒี้ยว เป๋น ดุ เต้า

             Dm             E     C          Em                  Am              

ต้ง เยีย ฮนั้ม เหยียด หลิ์ว   เฒี้ยว อนั้ม เยีย ยู๋ง เจี๊ยน เยีย

                                         Dm7       G           C        

เยีย เญย เฮญี้ยว เก้ง เฒียน อ๋อย เธง เฒี้ยว ทิน-ฮู่งจิตวิญญาณข้ากระหาย
พระเจ้าดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ
As the deer pants for the water,
So my soul longs after thee.

ทรงเป็นความปรารถนา
แห่งจิตใจข้าที่อยากสรรเสริญพระองค์
You alone are my heart's desire
And I long to worship You.

ทรงเป็นโล่กำบังที่เข้มแข็ง
ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้ารักเทิดทูน
You alone are my strength, my shield
to You alone may my spirit yield.

ทรงเป็นความปรารถนา
แห่งจิตใจข้าที่อยากสรรเสริญพระองค์
You alone are my heart's desire
And I long to worship You