เธง เฒี้ยว เญย บัว (ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2012 เวลา 12:56 น.
There are no translations available.


เธง เฒี้ยว เญย บัว (ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า)


                             G                  D7                      G             

                             เยีย โท้ เธง เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง เญย บั๋ว


               ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า


                             C                 D7                      G             

                               เยีย โท้ เธง เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง เญย บั๋ว


               ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า


                   C                    D7             B7                  Em

                               เธง เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง ฮนั้ง ปู๋ง เก้ ฝาว กู้ง หงว่าย ลู่ง                ยกนามพระองค์ ดังธงชัยในท้องนภา


                               C                  D7                       G  

                               เยีย โท้ เธง เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง เญย บั๋ว


               ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า