เยีย เก้ง ฮิ้ว กี-ตู่ เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เจี้ยน (ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันอาทิตย์ที่ 07 สิงหาคม 2011 เวลา 22:49 น.
There are no translations available.

เยีย เก้ง ฮิ้ว กี-ตู่ เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เจี้ยน (ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่)

 

ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนต์อยู่ จิตข้าขอสรรเสริญ

 

บนกางเขนพระองค์ทรงไถ่บาปข้า จิตข้าขอสรรเสริญ

 

เยีย เก้ง ฮิ้ว กี-ตู่ เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เจี้ยน, เยีย เญย เฮญี้ยว เธง เฒี้ยว.

 

เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เฒี้ยว หฒัวะ เยีย เยียม ฒุ์ย ธ้วด ต้าย,


เยีย เญย เอญี้ยว เธง เฒี้ยว

 

+++ องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตความมรณา

 

จิตข้าขอสรรเสริญ ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน

 

จิตข้าขอ สรรเสริญ

 

++ กี-ตู่ เญย หัด ม์า ฮี่ง เจี๋ย ไต่ เญย ชะ, เยีย เญย เอญี้ยว เธง เฒี้ยว,

 

เยีย ฯฒฯ ตุ๊ ปู๋ง ฆอย, เปย๋า ตุ๊ ดุ๊ด เมี้ยน เญย ฮู่ง, เยีย เญย เอญี้ยว เธง เฒี้ยว