หาย หฒั่น เฒี้ยว เญย สีง ลิ่ง กุ้น เจี้ยน เญย (เมื่อพระวิญญาณสวมทับ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันอาทิตย์ที่ 07 สิงหาคม 2011 เวลา 22:46 น.
There are no translations available.

หาย หฒั่น เฒี้ยว เญย สีง ลิ่ง กุ้น เจี้ยน เญย (เมื่อพระวิญญาณสวมทับ)

 

เมื่อพระวิญญาณ พระเจ้าสวมทับข้า ข้าสรรเสริญ องค์พระเยซู (2)

 

หาย หฒั่น เฒี้ยว เญย สีง ลี่ง กุ๊น เจี๊ยน เญย เฮญี้ยว, เยีย

 

หล่ง เหฑ่ง เฮญี้ยว เธง เฒี้ยว เย-ซู (2)

 

++ข้าสรรรเสริญ ข้าสรรเสริญ ข้าสรรเสริญองค์พระเยซู(2)

 

++  เยีย อ๋อย ป๋าว ฑูง, เยีย อ๋อย ป๋าว ฑูง, เยีย อ๋อย ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว เยซู.

 

เยีย อ๋อย ป๋าว ฑูง, เยีย อ๋อย ป๋าว ฑูง, เยีย อ๋อย ป๋าว ฑูง เธง เฒี้ยว เยซู