ธีง- เหฑ่ง ธีง- เหฑ่ง (บริสุทธิ์ บริสุทธิ์) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันอาทิตย์ที่ 07 สิงหาคม 2011 เวลา 22:33 น.
There are no translations available.

 

ธีง- เหฑ่ง ธีง- เหฑ่ง (บริสุทธิ์ บริสุทธิ์)

 

บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด (2)

 

ธีง- เหฑ่ง ธีง- เหฑ่ง ม่าย หัด ม์า ต้ม ชะ โฮลไห่ วั้ว เต้า หฒั่ง เตี๋ย (2)

 

ผู้ทรงดำรงอยู่ในกาลก่อน

 

ด่าง เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เจี๊ยว เญย เฒี้ยว.

 

ผู้ทรงดำรงในปัจจุบัน

 

เถา น้าย นอม ฮนอย เฒี้ยว หย่า เฒี่ยง เจี๊ยน.

 

ผู้ซึ่งจะเสด็จมา

 

เหฌียว เฒี้ยว แอ๋ง อ๋อย หฑวน ต้าย.


พระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด

 

ม่าย หัด ม์า ต้ม ชะ โฮล ไห่ วั้ว เต้า หฒั่ง เตี๋ย.