อี้ ฮนอย โจ้ว หฒั่ง เตี๋ย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2011 เวลา 18:06 น.
There are no translations available.

23 (2)อี้ ฮนอย โจ้ว หฒั่ง เตี๋ย 

1. อี้ ฮนอย โจ้ว หฒั่ง เตี๋ย,

เยีย เญย เฒี้ยว เย^ซู.

ป้าม เกน ม่าย โยว-เฑ่า,

อ๋อย เขา เฒี้ยว ฮู่ง เอน.

เฒี้ยว ต้ง หม่าน หมวด กอน,

ทิน- กั๊วะ เหธา ป้าม เกน,

เหยียด ฒู้ง หย่า เกวย เฒี้ยว,

เขา เฒี้ยว จั๊ง เฑีย ล่าง.

 

2. เยีย บัว หฒวัง ฒุ์ย-เมี่ยน,

พัวะ เซี้ยว ป๋าย หฒั่ง เตี๋ย.

ทิน-ฮู่ง เย^ซู เญย เอน,

เหฌียว ฒุ์ย-เมี่ยน.

โจ้ว เม่ย ฮู่ง เอน เถง,

หฒุ่น ธ้วด หม่าน ฮยวัง เอ๊าะ.

เม่ย เบ๊าะ ป่าย ซา^ตาน,

ฒุ์ย- เมี่ยน ตุ๊ ปู๋ง ฆอย.

 

 

3. อะเฮน้ย ป๋าว ฑูง เธง,

หฒั่ง เตี๋ย, เฒี้ยว เย^ซู,

โจ้ว เฒี้ยว เหธา ต้ง เยียม

เหยียด ลิ์ว ตุ๊ ฌัง เม่ง.

ป๋าย เขา, ไม้ ตี้ง เลี่ยว

เหยียด ลิ์ว เธง ทิน-ฮู่ง,

ทิน- ตัง ต๋อง เม่ง หญุด

หฒิว หฒวัง กี^ตู่ เมี่ยน.