ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย มฒีง หมั่ง หาย หญู่ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2011 เวลา 18:01 น.
There are no translations available.

84 ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย มฒีง หมั่ง หาย หญู่ง

 

G                                    D

1.   ไฝ ฟิม โอ่,     เม่ย มฒีง หมั่ง หาย หญู่ง.

D                                      G

ไฝ ฟิม โอ่,   เม่ย มฒีง หมั่ง หาย หญู่ง.

C                                                   G

ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม เม่ย.   นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย หมั่ง หาย หญู่ง.

D                         G

ไฝ ฟิม โอ่,   เม่ย มฒีง หมั่ง หาย หญู่ง.

 

2. ไฝ ฟิม โอ่,   เม่ย มน่อม หมวัง หาย หญู่ง.

ไฝ ฟิม โอ่,   เม่ย มน่อม หมวัง หาย หญู่ง.

ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม เม่ย.   นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย หมวัง หาย หญู่ง.

ไฝ ฟิม โอ่,   เม่ย เม่ย มน่อม หมวัง หาย หญู่ง.

 

3. ไฝ ฟิม โอ่,   เม่ย ฑุ่ย แป๋ง ก๊อง หาย หญู่ง.

ไฝ ฟิม โอ่,   เม่ย ฑุ่ย แป๋ง ก๊อง หาย หญู่ง.

ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม เม่ย.   นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย ก๊อง หาย หญู่ง.

ไฝ ฟิม โอ่,   เม่ย ฑุ่ย แป๋ง ก๊อง หาย หญู่ง.

 

4. ไฝ ฟิม โอ่,   เม่ย เญย ปัว โหฒว หาย หญู่ง.

ไฝ ฟิม โอ่,   เม่ย เญย ปัว โหฒว หาย หญู่ง.

ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม เม่ย.   นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย โหฒว หาย หญู่ง.

ไฝ ฟิม โอ่,   เม่ย เญย ปัว โหฒว หาย หญู่ง.

 

5. ไฝ ฟิม โอ่,   เม่ย เญย เหฒา มี่ง หาย เดา.

ไฝ ฟิม โอ่,   เม่ย เญย เหฒา มี่ง หาย เดา.

ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม เม่ย.   นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ มี่ง หาย เดา.

ไฝ ฟิม โอ่,   เม่ย เญย เหฒา มี่ง หาย เดา.