เหธา เฒี้ยว เย^ซู เฒี่ยง เจี้ยน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2011 เวลา 17:59 น.
There are no translations available.

67 เหธา เฒี้ยว เย^ซู เฒี่ยง เจี้ยน

Eb                                                                              Ab

1. เหธา เฒี้ยว เย^ซู เฒี่ยง เจี้ยน,     เสียน หลง ฯฒฯ ไม้ บุ้ง เบี๊ยน.

Eb         Cm Bb Eb                 Bb                 Eb

ไม้ ตี้ง เลี่ยว เญย ฮนั้ม เย^ซู,     นิ่น เหธย แป้ง ออน,     เฌียน-โย่ว.

2. เหธา เฒี้ยว เย^ซู เฒี่ยง เจี้ยน,   เฒี้ยว เญย หว่า เก้ง หลง ไห่.

ปุน เยีย ฮนั้ง เดี๋ยง เฒี่ยง ววม-เฮลน,   เดี๋ยง-ฆว่า เหยียด ลิ์ว เหญียม เญย.

3. เขา เฒี้ยว เญย เอน เฒี่ยง เจี๊ยน,   เฒี้ยว อ๋อย หล่ง เยีย เญย เฮญี้ยว,

ฮนั้ม เย^ซู เก้า ธั้ม ฮนั้ม แหม่ง.   เยีย เหยียด ลิ์ว ฮนั้ม ไห่ นิ่น.

 

2. หาย หฒั่น ฮนั้ม เถา, ทิน-ฮู่ง นิ่น เก้ง ไม้ ค้อ-ฟิ.

นิ่น เญย โดะ ตอน เหฌี่ย ต้าย เถง เมี่ยน เถย ฒุ์ย.

หฒุ เสี่ยว โค้ว หน่าน, ตีง วั้ว เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เหว่ย เยีย.

เยีย ต้อ เหฒี่ย เฒี้ยว, เหว่ย เฒี้ยว ค้อ-เลี่ยน เยีย บัว.

 

3. เฒี้ยว ต้าย เญย ฮนอย ม่าย หฑัด บุย ไห่ ปวั๊ง ลู่ง มี่ง.

นิ่น ต้าย ต้อ เยีย หฑวน มี่ง เยียม วั้ว ทิน-ต้อง.

เยีย อ๋อย เกว่ย เหฌี่ย เยียม นิ่น หฑะเฮมียน ไม้ เธง-โฮล,

แอ๋ง เธง นิ่น ก๊อง,   “เยีย เญย เฒี้ยว เก้ง โฮล ไห่.”