เธง^เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง หม่าน ฟุ เญย กอน (สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2011 เวลา 17:19 น.
There are no translations available.

326 เธง^เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง หม่าน ฟุ เญย กอน (สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร)

เธง^เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง หม่าน ฟุ เญย กอน,

ลู่ง เดี๊ย หม่าน เมี่ยน เธง นิ่น เญย เอน.

ลู่ง หฒั่ง ฟิน-เมี่ยน เธง นิ่น เญย เม่ง.

 

ล่ม ฑ่อย เธง เตีย, ตอน, เธง สีง ลี่ง. อา^เมน.