โพว ต๋อย (จิตใจเบิกบานในวันแต่งงาน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2011 เวลา 19:01 น.
There are no translations available.

โพว ต๋อย: 169 (2)

Chord: F Bb C

F          F                 F                                  C                 F

1. ฒิ่น ด่าง ม่าย ฮนอย เยีย ฒุ้น ตี่ง เฮญี้ยว, เขา เฒี้ยว เย^ซู โหฒว เยีย เหฌียว เฒี้ยว.

F                 F                                      C                 F

วั้ว ฮนอย เยีย เฮญี้ยว หฒะเก้ง เฌียน-โย่ว, อ๋อย มี่ง เฝย-ปูง ฒุ่น ย่าง เย^ซู.

ฑูง-หฑั่ม:

F              F                                 C                 F

เฒียน เฌียน-โย่ว, เฒียน เฌียน-โย่ว, วั้ว ฮนอย เย^ซู หฑาว เหฑ่ง เยีย เฮญี้ยว.

F                   F                                      F                 F

เฮญี้ยว เป๋น ธีง-เหฑ่ง, หฒะเก้ง เฌียน-โย่ว. เหยียด ลิ์ว อ๋อย ฮนั้ม ไห่ เฒี้ยว เย^ซู.

F               F                                 C                 F

เฒียน เฌียน-โย่ว, เฒียน เฌียน-โย่ว, วั้ว ฮนอย เย^ซู หฑาว เหฑ่ง เยีย เฮญี้ยว.

2. เย^ซู เซี้ย แหม่ง, ปุน เยีย ฮนั้ม นิ่น, เยีย เฒาะ เยีย กั้น เหยียด ฒู้ง ปุน นิ่น.

เย^ซู เหยียด ลิ์ว ไม้ ไฮ่ ก๊อย เหยี่ยน, เหยียด ลิ์ว เปว เยีย เขา นิ่น เญย เมี่ยน.

3. ฮนอย เจี๋ย ฮนอย เยีย เหยียด เฒย นิด เฒี้ยว,

เหยียด เฒย อะเฮน้ย โหฒว นิ่น เญย โปว.

หมวัง นิ่น เญย หว่า, ตุ๊ นิ่น เยี์ยน เจ๊า, นิ่น ต้อ เยีย แป้ง ออน เญย เถา เปย๊า.

4. อ๋อย หฒุ กวั่ง เหฑ่ง ป้าม เกน เญย เอ๊าะ, ปุน เฒี้ยว กุ๊น เยีย, แป้ง ออน เถา ต้าว.

ฆะฮ้า ฝาว ลู่ง, ตุ๊ ปวัด เย^ซู, เฒียนๆ ปวั๊ง เอ๋ย, เฒียนๆ เฌียน-โย่ว.