เยีย หมวัง ไฮ์ เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู ก๊อง (ข้าได้ยินเสียงพระเยซูตรัส) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 20:02 น.
There are no translations available.

เยีย หมวัง ไฮ์ เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู ก๊อง (ข้าได้ยินเสียงพระเยซูตรัส)
D                                                                                    A                  D                      
1.  เยีย หมวัง ไฮ์ เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู ก๊อง,   “ต้าย กัน เยีย,   ต้าย กัน เยีย,   กัน เยีย โอ่.
D                                                                        A                  D                      
ดอม ๆ ม์วน ๆ นิ่น เห่ว เยีย ก๊อง,   “กุ๊น กัน เยีย,   กุ๊น กัน เยีย,    กัน เยีย โอ่.   
G                                              D                         A                                D
เม่ย เฮญี้ยว หว่าย ต้าย หธีง ด๊อด เต่ย หญัวะ.   กั้ม เหฑีย ไห่,  เม่ย กั้น ไม้ ไฮ่ ฝู่ง โหฒว.                              
G                                                                D                                                             A                  D
เยีย อ๋อย ต้าย เถง เหฌียว เม่ย เญย แหม่ง,   “กุ๊น กัน เยีย,   กุ๊น กัน เยีย,   กัน เยีย โอ่.       
2.เม่ย ก๊อง, “เฮญี้ยว เฑ่า ไม้ หน่อย ตุ๊ แป้ง ออน,”“ต้าย กัน เยีย,ต้าย กัน เยีย,กัน เยีย โอ่.”
เยีย อ๋อย ออน เฮญี้ยว ปุน เม่ย แป้ง ออน,   “กุ๊น กัน เยีย,    กุ๊น กัน เยีย, กัน เยีย โอ่.”
ก๊อง เม่ย ต่อง เจ๊า เยีย อ๋อย ล์อ เม่ย.   เม่ย เถา เจ๊า-หธา, เยีย อ๋อย บั๋ว เจ๊า เม่ย.
เยีย อ๋อย โหฒว เม่ย เญย คู้ ก๋อ-โย์ว, “กุ๊น กัน เยีย,  กุ๊น กัน เยีย,  กัน เยีย โอ่.”
3. เยีย ไฮ์ เฒี้ยว เย^ซู เห่ว เยีย ก๊อง,   “ต้าย กัน เยีย, ต้าย กัน เยีย, กัน เยีย โอ่.”
เม่ย ก๊อง เม่ย เฮญี้ยว เหยียด ลิ์ว เก้ง เฑ่า ไห่, “กุ๊น กัน เยีย,   กุ๊น กัน เยีย,   กัน เยีย โอ่.”
เม่ย โค้ว ไห่,  กง ธั้ม, โหฒว ไม้ ฮี่ง,  เม่ย เญย แหม่ง เหยียด ลิ์ว หฒะเก้ง ไม้ เป๋น,
เยีย อ๋อย ต้าย ปุน เม่ย ตุ๊ เซียง-เฒี่ยง แหม่ง,  “กุ๊น กัน เยีย,   กุ๊น กัน เยีย,   กัน เยีย โอ่.”