เฒี้ยว อ่า, เยีย อ๋อย เม่ย โหฒว เยีย ฮู่ง(โปรดนำไปถึงกางเขง) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 20:02 น.
There are no translations available.

 

เฒี้ยว อ่า, เยีย อ๋อย เม่ย โหฒว เยีย ฮู่ง(โปรดนำไปถึงกางเขง)

Eb                                Ab       Eb                                   Bb

1. เฒี้ยว อ่า, เยีย อ๋อย เม่ย โหฒว เยีย ฮู่ง, ฮนอย ๆ กุ๊น เยีย เญย สี่.

Eb                            Ab       Eb   Cm             Bb           Eb

เยีย กั้น เญย แหม่ง เยีย ฝูง ปุน เม่ย, เธง ม่าย ฌัง-หล่าง เญย เฒี้ยว.

Bb                       Eb             Bb                                     Eb             Eb

* ปุน เยีย ไม้ ไฮ่ หละคุ เม่ย ไต่, เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เสี่ยว โค้ว หน่าน ไห่.

Cm         Gm         Ab         Eb                               Bb       Eb

หฒั่น ๆ จั๋ง หฒุ เฒี้ยว เม่ย ฮนั้ง น้าย, เสี่ยว หม่าน เมี่ยน เญย ฒุ์ย ไต่.

2. เยีย อ๋อย ธ้วด มี่ง หมั่ง เม่ย เญย โฒ้ว, เม่ย ปัว ฮนอย เปว๋ย เญย ต๋อง.

เฑ่า ไห่ เญย ก๋อ-โย่ว ปย๊บ ลิ์ว เม่ย,  ฟิน-เมี่ยน ฯฒฯ ต้าย หมั่ง โฒ้ว.

3. ฮนั้ง น้าย เต้า มา^ลี^ยา ต้อ นิ่น จ๋าย ไห่ เญย เดีย เถา โฒ้ว.

เยีย อ๋อย ฝูง เยีย เญย เฮญี้ยว ปุน เม่ย, เหยียด ลิ์ว ปุน เม่ย โหฒว เฒี้ยว.

4. ปุน เยีย ฮนอย ๆ ดาม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า กัน เจี๊ยน เม่ย,    เยีย เญย เฒี้ยว.

ปุน เยีย เญย โล์-เมี่ยน เฒียน ๆ ไต่   ขูง เฒี้ยว เยียม เฮญี้ยว เฒี่ยง เจี๊ยน.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2011 เวลา 13:10 น.