เฒี้ยว เย^ซู อ่า, เยีย บู้ง เจี๊ยน เฮญี้ยว ฒั้ว หมั่ง เม่ย(พระเจ้ายิ่งใหญ่) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 20:01 น.
There are no translations available.

เฒี้ยว เย^ซู อ่า, เยีย บู้ง เจี๊ยน เฮญี้ยว ฒั้ว หมั่ง เม่ย(พระเจ้ายิ่งใหญ่)

A                                                    D

1.   เฒี้ยว เย^ซู อ่า,   เยีย บู้ง เจี๊ยน เฮญี้ยว ฒั้ว หมั่ง เม่ย,

A                 E                           A

เหว่ย หฒุ เฒี้ยว กั้น     เหฒย ลู่ง เดี๊ย เญย หม่าน หมวด.

A                                              D

หาย หฒั่น ปวัด เหฮลย,     หาย หฒั่น ตุ๊ ไฮ บะ อง บุย,

A         E                           A-A7

เยียม กู้ หง่าย ลู่ง ปวัด เฒี้ยว เหฒย เญย กะน้าย.

A                 D           A

เยีย หล่ง เฮญี้ยว เธง       เฒี้ยว ต้ง ต้าย เหฌียว ฒุ์ย-เมี่ยน.

E                               A

เฒี้ยว เก้ง โฮล ไห่,      เฒี้ยว เก้ง โฮล ไห่.

A                 D         A

เยีย หล่ง เฮญี้ยว เธง       เฒี้ยว ต้ง ต้าย เหฌียว ฒุ์ย-เมี่ยน.

E              D       A

เฒี้ยว เก้ง โฮล ไห่,   เฒี้ยว เก้ง โฮล ไห่.

 

2. หาย หฒั่น ฮนั้ม เถา, ทิน-ฮู่ง นิ่น เก้ง ไม้ ค้อ-ฟิ.

นิ่น เญย โดะ ตอน เหฌี่ย ต้าย เถง เมี่ยน เถย ฒุ์ย.

หฒุ เสี่ยว โค้ว หน่าน, ตีง วั้ว เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เหว่ย เยีย.

เยีย ต้อ เหฒี่ย เฒี้ยว, เหว่ย เฒี้ยว ค้อ-เลี่ยน เยีย บัว.

 

3. เฒี้ยว ต้าย เญย ฮนอย ม่าย หฑัด บุย ไห่ ปวั๊ง ลู่ง มี่ง.

นิ่น ต้าย ต้อ เยีย หฑวน มี่ง เยียม วั้ว ทิน-ต้อง.

เยีย อ๋อย เกว่ย เหฌี่ย เยียม นิ่น หฑะเฮมียน ไม้ เธง-โฮล,

แอ๋ง เธง นิ่น ก๊อง,   “เยีย เญย เฒี้ยว เก้ง โฮล ไห่.”

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2011 เวลา 13:11 น.