เย^ซู ฮนั้ม เยีย, เยีย เฒียน ฮิ้ว(พระเยซูรักฉัน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:59 น.
There are no translations available.

เย^ซู ฮนั้ม เยีย, เยีย เฒียน ฮิ้ว(พระเยซูรักฉัน)

C                                                F                     C

1. เย^ซู ฮนั้ม เยีย,   เยีย เฒียน ฮิ้ว.   เหว่ย หฒุ กีง-โซว ก๊อง บั๋ว เยีย.

C                                     F         C           G         C

เหยียด ฒู้ง ฝุเจว๊ย เกวย นิ่น เหฑ่ง, เยีย ไม้ ม่าย ชะ, นิ่น ต้าย เถง.

C               F               C               G

เฒี้ยว เย^ซู ฮนั้ม เยีย,   เฒี้ยว เย^ซู ฮนั้ม เยีย,

C             F                     C         G         C

เฒี้ยว เย^ซู ฮนั้ม เยีย,   กีง-โซว ก๊อง บั๋ว เยีย บัว.

 

2. เย^ซู ฮนั้ม เยีย, เซี้ย นิ่น แหม่ง, กัน ลู่ง เดี๊ย เมี่ยน คอย ลู่ง แก้ง.

นิ่น เญย ฑย้าม หฑาว เหฑ่ง เยีย เฮญี้ยว, ปุน เยีย เปียะ มี่ง ตุ๊ เฌียน-โย่ว.

3. เย^ซู ฮนั้ม เยีย, ไม้ ไฮ่ กวั่ง, ไม้ ไฮ่ หละคุ เยีย เหยียด ตั้ง.

ลู่ง ฮนอย หฒั่น เหยียน เยีย ยั่ง เจ๊า, ลู่ง ม์วน หฒั่น โก๋ว เยีย เญย เปย๊า.

4. นิ่น ฮนั้ม เยีย เถา ต้าว เถา เมว์ย, เยีย หฒะเก้ง ไม้ ผุย เหยียด เต๋ย.

เยีย เยียม เสย หฒั่ง อ๋อย นิ่น ฮนั้ง, นิ่น อ๋อย ต้อ เยีย เถา ทิน-ต้อง.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2011 เวลา 13:16 น.