เยีย ฒิบ เย^ซู, เฮญี้ยว ม่าย แป้ง ออน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:57 น.
There are no translations available.

เยีย ฒิบ เย^ซู, เฮญี้ยว ม่าย แป้ง ออน

C                   F                     C

1. เยีย ฒิบ เย^ซู, เฮญี้ยว ม่าย แป้ง ออน,

C     F       C    G                 C

เหว่ย หฒุ เย^ซู โหฒว เยีย เหฌียว เฒี้ยว.

F C                     F     C

เยีย เซ ฒุ์ย-เมี่ยน, ไม้ ไฮ่ เหฌียว กั้น,

F   C                    G               C

ขูง ม่าย ติ้ว เจ๊า ฮนั้ง,  ฒิบ เฒี้ยว เย^ซู.

2. บัว ป์าม ฒุ์ย , บัว ม่าย ฮนอย หฒุ เหมียด.

ก๊าน ก๊อย เฮญี้ยว ต้าย ฒิบ เฒี้ยว เย^ซู.

ตู๋ง ฒั้ว เฒี่ยง โห่, เควย หฒุ บัว กั้น,

บัว ฒิบ เหฌียว เฒี้ยว เหยียด ลิ์ว ม่าย แป้ง ออน.

3. เหญี่ยม ลิ์ว ฒุ์ย เฒี้ยว เหธา บัว ต้ง เยียม,

โย่ว-เฑ่า, หน่าน ฒี่ง, ไม้ เยียม เยีย เฮญี้ยว.

ฑอง เมี่ยน เญย เฮญี้ยว, เม้า เมี่ยน เญย เอ๋ย,

เหธา หว่าย เญย เฮญี้ยว ตีง เหฒียบ หฑั่ง จ๋า.