ฮนั้ง ต้ม ค้อย ม่าย ต้ม บยู่ง-หฑยาว ป่วน ต้าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:57 น.
There are no translations available.

ฮนั้ง ต้ม ค้อย ม่าย ต้ม บยู่ง-หฑยาว ป่วน ต้าย 

C                                       Dm         G

ฮนั้ง ต้ม ค้อย ม่าย ต้ม บยู่ง-หฑยาว ป่วน ต้าย,

C   Am

เต้า ๆ ป้าม เมี่ยน ฒู้ง ปวั้ง ฮนั้ง น้าย.

Dm                   G

ปวั้ง หฒุ หน่าน ฒี่ง ฮนั้ง ต้ม บยู่ง-หฑยาว ป่วน ววม,

G                                  G7 C

ไม้ ม่าย หาย เต้า ไฮ่ เถง ตุ๊ เยีย.

C                            Dm          G

ไม้ ตู๋ง หละคุ ทิน-ฮู่ง หมั่ง เจี๊ยน บัว,

C     Am

เบ่น เหฒียง ต้าย เถง เฮญี้ยว เมา เญย เมี่ยน.

Dm            G

ก๊าน ฮวิน หฑวน ต้าย เขา เฒี้ยว เย^ซู เญย เอน,

G                                         C

ปุน ทิน-ฮู่ง กั้น ต้อ บัว เญย แหม่ง.

Am                         G       C

เขา บัว เญย ทิน-ฮู่ง, เขา บัว เญย เย^ซู,

Am                     C        F                            C

เฒี้ยว เซ ต้ง ต้ม แบ๋ง ว้วน ไห่. เย^ซู ต้ง ทิน-ฮู่ง,   เฒี้ยว ต้ง ต้ม ชะ,

F                                             G

โท้ ปุน ชะ หย่า โหฒว ท้อง-ป้าย แหง่ง เจี๋ย.

C                    Am   Dm                   G

ยั่ง น้าย เจี๋ย เยีย กั้น ดุ เต้า ไม้ หฒุ เบ๊าะ จ๋า,

C                                                    Am

เหว่ย ทิน-ฮู่ง ม่าย หลี่ง ฮี่ง เจี๋ย ไต่ เญย ชะ เหธา ฒุ์ย.

Dm           G     C

โท้ เฒี้ยว เหธา เยีย ต้ง เยียม.