ธีง เหฑ่ง, ธีง เหฑ่ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:56 น.
There are no translations available.

 

ธีง เหฑ่ง, ธีง เหฑ่ง

C                                                Dm

1. ธีง เหฑ่ง, ธีง เหฑ่ง, ธีง เหฑ่ง, ธีง เหฑ่ง,

G                              C

ธีง เหฑ่ง, ธีง เหฑ่ง, ลี่ง ไห่ เญย ทิน-ฮู่ง.

F                     Dm                    Em7                Am

เยีย ปุน ธีง หฒะเก้ง ฮนั้ม เม่ย, ฯฒฯ โท้ ฝูง เฮญี้ยว ปุน เม่ย กุ๊น เจี้ยน.

Dm7       G7           C

ธีง เหฑ่ง, ธีง เหฑ่ง, ธีง เหฑ่ง, ธีง เหฑ่ง.

2. ม่าย ฮู่ง เอน เญย ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย อ่า,

เยีย โหฒว เม่ย เญย น่าม โญ์ว ฯฒฯ ม่าย ฟุ.

เยีย ปุน ธีง หฒะเก้ง ฮนั้ม เม่ย, ฯฒฯ โท้ ฝูง เอ๋ย ปุน เม่ย กุ๊น เจี้ยน.

ม่าย ฮู่ง เอน เญย ลู่ง หฒั่ง เตี๋ย อ่า.

3. จ๋าย เญย เย^ซู,       จ๋าย เญย เย^ซู,

เม่ย เหลี่ยว ฑย้าม หฒัวะ เยีย หธีง เฌียน-โย่ว ไห่.

เยีย ปุน ธีง หฒะเก้ง ฮนั้ม เม่ย, ฯฒฯ โท้ ฝูง กั้น ปุน เม่ย กุ๊น เจี้ยน.

จ๋าย เญย เย^ซู, จ๋าย เญย เย^ซู.

4. สีง ลี่ง, สีง ลี่ง, สีง ลี่ง, สีง ลี่ง,

โท้ เม่ย ต้าย เยียม ปวั๊ง เยีย เฮญี้ยว โหฒว เฒี้ยว.

เยีย ปุน ธีง หฒะเก้ง ฮนั้ม เม่ย,   ฯฒฯ โท้ ฝูง กั้น ปุน เม่ย กุ๊น เจี้ยน.

สีง ลี่ง, สีง ลี่ง, สีง ลี่ง, สีง ลี่ง,

5. ธีง เหฑ่ง, ธีง เหฑ่ง, ธีง เหฑ่ง, ธีง เหฑ่ง,

ธีง เหฑ่ง, ธีง เหฑ่ง,   ลี่ง ไห่ เญย ทิน-ฮู่ง.

เยีย ปุน ธีง หฒะเก้ง ฮนั้ม เม่ย, ฯฒฯ โท้ ฝูง เฉีย ปุน เม่ย กุ๊น เจี้ยน.

ธีง เหฑ่ง, ธีง เหฑ่ง, ธีง เหฑ่ง, ธีง เหฑ่ง.

6. อา^เล^ลู^ยา,   อา^เล^ลู^ยา, อา^เล^ลู^ยา, แอ๋ง เธง หฑุ่น ทิน-ฮู่ง.

เยีย ปุน ธีง หฒะเก้ง ฮนั้ม เม่ย, ฯฒฯ โท้ ฝูง เฮญี้ยว ปุน เม่ย กุ๊น เจี้ยน.

อา^เล^ลู^ยา,   อา^เล^ลู^ยา.