เธง เหฌียว เฒี้ยว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:56 น.
There are no translations available.

เธง เหฌียว เฒี้ยว

G                                        D7             G

1. ล่ม ฑ่อย อ๋อย เธง ทิน-ฮู่ง, เยีย บัว เญย หฒั่ง เตี๋ย,

C               G                  Am             D7

เหว่ย นิ่น ฮนั้ม ไห่ ป้าม เมี่ยน นิ่น ปู๋ง นิ่น โดะ ตอน,

G                                     D7                  G

พ้าย นิ่น เหฌี่ย เถา ป้าม เกน เถย เมี่ยน ม่าน เญย ฒุ์ย,

C                 G           D7       G

ปุน ฒุ์ย-เมี่ยน ไฮ่ ตุ๊ เหฌียว,    หย่า ตุ๊ เซียง-แหม่ง.

ฑูงหฑั่ม:

G                                                                          D7

เธง เหฌียว เฒี้ยว,    เธง เหฌียว เฒี้ยว, ปุน หม่าน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น.

D                                                           G

เธง เหฌียว เฒี้ยว,   เธง เหฌียว เฒี้ยว, ปุน หม่าน เมี่ยน อะเฮน้ย นิ่น.

D                   G

เสียน เขา เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู,   หฒั่ง เตี๋ย ฯฒฯ แล์ง ฒิบ.

C               G                            D7               G

เธง ทิน ฮู่ง เญย ฌัง หล่าง,   เหว่ย นิ่น โหฒว คู้ สี่.

 

2. เย^ซู เหลี่ยว นิ่น ฑย้าม หฒัวะ หฒวัง ฒุ์ย-เมี่ยน หฑวน.

หาย เต้า เสียน เขา เย^ซู,   ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ แล์ง ฒิบ.

หฒอย หว่าย เจี๋ย เญย ฒุ์ย-เมี่ยน หาย หฒั่น เสียน เย^ซู,

วั้ว หฒั่น เย^ซู เหฌียว นิ่น, กวั่ง นิ่น เญย ฒุ์ย-แฒะ.

 

3. ทิน-ฮู่ง เหฒย ธ้วด หม่าน หมวด หย่า ค้อ-เลี่ยน ฒุ์ย-เมี่ยน,

ปุน เฒี้ยว เย^ซู ไต่ มี่ง เยีย บัว หธีง ตุ๊ เอน.

เถา เฒี่ยง โห่ ฝาว ลู่ง มี่ง เล่ย น้าย นอม ป้าม เกน,

วั้ว หฒั่น เก้า ไฮ่ เธง นิ่น เหว่ย หฒุ เหธา นิ่น เยียม.