หฒอย โฮล เญย เอน, หฒะเก้ง คู้ เฝียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:55 น.
There are no translations available.

 

หฒอย โฮล เญย เอน, หฒะเก้ง คู้ เฝียน

 

G                         Em   G                                     D

1. หฒอย โฮล เญย เอน, หฒะเก้ง คู้ เฝียน, เย^ซู ต้าย ล์อ เหฌียว เยีย.

G                         C           G         Em       D         G

เยีย มฒีง แม่ง เมี่ยน, นิ่น เถง ปวัด ฌัง, ต่อง เจ๊า, นิ่น ต้าย ล์อ เยีย.

 

2. ทิน-ฮู่ง เญย เอน หฌาว เยีย ท่าย นิ่น, อ๋อย ปุน เยีย เสียน เขา นิ่น.

ต้ง นิ่น เหธย เอน เถง ไม้ กั้ม เหฑีย, ปุน นิ่น เญย แป้ง ออน เปียะ.

 

3. ยั่ง เจี๋ย เญย เจ๊า หฒะเก้ง ฮยวัง-เฮยี้ยน, นิ่น หย่า ต้อ เยีย เถา น้าย.

เหว่ย เฒี้ยว เญย เอน ต้อ เยีย ซิ้ม ฆอย, นิ่น อย่า อ๋อย เคน เถา เปย๊า.

 

4. เยียม วั้ว ทิน-ต้อง ตุ๊ เหฒีย ธิน หฮญัง, เก้า ฌัง-หล่าง เจี๋ย บะฮนอย.

เยีย แอ๋ง ม่าย เฒี่ยง โห่ เธง หฒั่ง เตี๋ย, หธ่อ ฮนั้ง เยียม เจี๋ย กอน นอ.