เฒี้ยว เย^ซู หฒะเก้ง โฮล เจี๋ย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:50 น.
There are no translations available.

 

เฒี้ยว เย^ซู หฒะเก้ง โฮล เจี๋ย

G                   C                 C                     G

เฒี้ยว เย^ซู หฒะเก้ง โฮล เจี๋ย,  นิ่น ฮี่ง เจี๋ย ไต่ เญย ช่วน เน่น,

C                           G

หล่ง ปู๊-ฑย้าม หฑาว เยีย เญย ฒุ์ย. เฒี้ยว เย^ซู หธีง ต้าย ฮี่ง เจี๋ย.

ฑูง-หฑั่ม:

G                   C                  G                        D

อา^เล^ลู^ยา, เฒี้ยว เย^ซู ฮี่ง เจี๋ย. อา^เล^ลู^ยา, เฒี้ยว เย^ซู ฮี่ง เจี๋ย.

G                   C                           G                         D                  G

อา^เล^ลู^ยา, เฒี้ยว เย^ซู ฮี่ง เจี๋ย. เหว่ย ฮนั้ง น้าย เยีย หธีง ต้าย ตุ๊ ฮี่ง เจี๋ย.

 

2. เฒี้ยว เย^ซู หฒะเก้ง ฮนั้ม เยีย, ไม้ กุ๊น เยีย เป๋น ต้ม ฒุ์ย-เมี่ยน.

นิ่น เห่ว เยีย เยียม เมี้ยน ธ้วด ต้าย.   เฒี้ยว เย^ซู เหยียด ลิ์ว ฮนั้ม เยีย.

 

3. เยีย เญย แหม่ง หฒะเก้ง แป้ง ออน, เปย๋า ดุ๊ด โค้ว หน่าน, ตุ๊ ปู๋ง ฆอย.

เฒี้ยว เย^ซู เฒียน ๆ ฮนั้ม เยีย,  เหว่ย น้าย เยีย หธีง ต้าย ตุ๊ ฮี่ง.