เยีย เก้ง ท่าย เฒี้ยว. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 19:49 น.
There are no translations available.

เยีย เก้ง ท่าย เฒี้ยว.

Dm                                                Am

1.   เยีย เก้ง ท่าย เฒี้ยว,   เหฒียบ ฒัวะ เฮญี้ยว ป๋าย,

Dm   Bb                                     F

เธง ม่าย หัด ม์า เญย ทิน-ฮู่ง, หลาย ทิน-ฮู่ง,   นิ่น เก้ง ฮนั้ม เยีย,

C                                              Dm

ฮนั้ม เต้า ๆ ลู่ง เดี๊ย เญย เมี่ยน.  ไม้ กิ๊น จ่ม ไฟ เมี่ยน ม่าย เมี่ยน,

C                          Dm

หย่า ไม้ เฆ่ม บัว เมี่ยน หว่าย เมี่ยน,

2. เฒี้ยว เหธย เอน เหฌี่ย ปุน นิ่น เญย ตอน, โหฒว ฮู่ง เหฌียว ลู่ง เดี๊ย หม่าน เมี่ยน.

ปุน เต้า ๆ โหฒว เอ๊าะ เญย เมี่ยน,  ก๊อย เฮญี้ยว หฑวน เสียน เฒี้ยว เย^ซู.

หย่า ไฮ่ ตุ๊ เหยียด ลิ์ว เญย แหม่ง, หฒะเก้ง ตุ๊ เหยียด ลิ์ว เญย แหม่ง.

 

3. เหยียด ลิ์ว เญย แหม่ง ธีง เหฑ่ง เญย แหม่ง,   เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เจี๊ยน เญย เซียง-แหม่ง.

หลาย ฮนั้ง น้าย เม่ย กุ๊น ปู๋ง เฮญี้ยว,   เขา บัว เญย เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู.

บัว เญย แหม่ง ฯฒฯ ไม้ หฒุ เหมียด,   ก๊อง เม่ย ปู๋ง เฮญี้ยว เฒี้ยว เย^ซู.

 

4. ป้าม เกน ไม้ ม่าย หาย เต้า ฮนั้ม เมี่ยน, ด่ง เฒี้ยว เย^ซู ฮนั้ม หม่าน เมี่ยน.

ฮนั้ม ไม๊ กุ๊น โหฒว เอ๊าะ เญย เมี่ยน, หย่า ฮนั้ม เยีย หฒอย หว่าย เญย เมี่ยน.

วิน-วั้ง นิ่น หย่า ฮนั้ม, ค้อ-เลี่ยน, นิ่น หฒะเก้ง ฮนั้ม บัว เถา ต้าว.

หฒะเก้ง ปวัด หฒั่ง เตี๋ย ฮนั้ม บัว. หฒะเก้ง ปวัด หฒั่ง เตี๋ย ฮนั้ม บัว.